ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Anpast Euprojekt Kft.
REGISZTRÁCIÓ
Daruszentmiklós_energetika

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Köszönjük érdeklődését Daruszentmiklós Község Önkormányzata ajánlatkérő „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Daruszentmiklóson” tárgyú közbeszerzési eljárásában. Kérjük, hogy a honlapunkon elérhetővé (letölthetővé) tett közbeszerzési dokumentumok letöltését - a regisztrációs adatok megadását követően - a dokumentumra kattintva indítsa meg, amelyről a rendszer automatikus visszaigazolást küld az ajánlatkérő képviseletében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részére.A tartalom eléréséhez regisztráció szükséges. Minden mező kitöltése kötelező.

Gazdasági szereplő neve:
Székhelye:
Kapcsolattartó neve:
Telefon:
(csak számokat írjon)
Fax:
(csak számokat írjon)
E-mail:
Tudomásul vesszük, hogy a regisztrációval egyúttal a fenti azonosító számú, vagy tárgymegjelölésű (köz)beszerzési eljárás dokumentumainak (Dokumentáció) teljes terjedelemben, közvetlenül történő letöltését is meg tudjuk indítani, ahhoz további hozzáférési adatok igénylése nem szükséges. Vállaljuk, hogy a regisztráció alapján lehetővé tett letöltést a regisztrációval egyidejűleg megindítjuk.
Vállaljuk, hogy a letöltés sikertelensége (pl. megszakadása, a letöltött dokumentum(ok) nem megnyithatósága, egyéb hiba) esetén arról fax vagy e-mail útján haladéktalanul értesítjük az ajánlatkérőt, egyúttal tudomásul vesszük, hogy ezen értesítés elmaradásából fakadó hátrányos következményekért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
Tudomásul vesszük, hogy a hozzáférhetővé tett dokumentum(ok)ban közölt valamennyi információt (pl. terveket, műszaki megoldásokat, adatokat) bizalmas információként kell kezelnünk, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatunk, kivéve ha ezen harmadik fél közreműködik a részvételünkkel történő ajánlatadásban, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat. A hozzáférhetővé tett dokumentumokat, illetve annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az ajánlattétel, továbbá a dokumentum(ok)ban leírt munkák céljára.

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
1122 Budapest, Maros utca 19-21.,
VII. emelet (Maros utca Business Center)