REGISTERED ACCREDITED PUBLIC PROCUREMENT CONSULTANT, CONDUCTING PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURES

Our registered accredited public procurement consultants are in compliance with the legal requirements and are on the Public Procurement Authority’s list. ANPAST Ltd. has liability insurance for Registered accredited public procurement consultancy.

We have an electronic bulletin board certification, an electronic auction partner, and our registered accredited public procurement consultant have qualified electronic signatures.

The range of procurement items we consult on:

 • supplies;
 •  service orders;
 • construction work;
 • construction concession;
 •  service concession;
 • contest.

 

Közbeszerzési szolgáltatásaink Ajánlatkérőknek:

 • A megbízás tárgyával kapcsolatos közbeszerzési tanácsadás, a közbeszerzési tanácsadó biztosítása, az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekten belüli közbeszerzési tanácsadói tevékenység teljes körű végrehajtása.
 • Előzetes elektronikus konzultáció az igények minél szélesebb körű megállapítása, megismerése érdekében. A Megbízó iránymutatásai alapján és szakértőinek bevonásával az eljárás előkészítése, a szükséges egyeztetések lefolytatása.
 • A pályázattal, a projekt megvalósítással összefüggésben felmerülő közbeszerzési eljárások lefolytatása és teljes körű lebonyolítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
 • Feladatunk a projekt közbeszerzési tevékenységeinek koordinálása, végrehajtása, ellenőrzése.
 • Az ajánlati/ajánlattételi felhívások és dokumentációk előkészítése és összeállítása, a jogszabályok szerinti minőség-ellenőrzés során közreműködés a Megbízó utasításainak megfelelően.
 • A hirdetmény közzététele iránti kérelem elkészítése, továbbá a közbeszerzési eljárás fajtájától függően a hirdetmény feladása a hivatalos lapba, illetve hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzés esetén az ajánlattevőknek történő megküldése.
 • Az ajánlati dokumentáció ajánlattevők részére történő rendelkezésre bocsátása.
 • A kiegészítő tájékoztatás összeállításában közreműködés.
 • Igény szerint a helyszíni bejárás előkészítésében és lebonyolításában közreműködés, jegyzőkönyv elkészítése és megküldése az érintett ajánlattevők részére (amennyiben Megbízó az adott közbeszerzési eljárásban helyszíni bejárás tartásáról határoz).
 • Az ajánlatok átvétele, a benyújtott ajánlatok bontásának helyszíni lebonyolítása, az ajánlatok felbontása, a tenderbontásról készítendő jegyzőkönyv összeállítása és az ajánlattevőknek történő megküldése.
 • az ajánlatok hiánypótlásának lebonyolításában közreműködés, az ajánlatok közbeszerzési szempontból történő értékelése, az értékelésre javaslattétel a Bíráló Bizottság és a Döntéshozó személy részére.
 • A közbeszerzési eljárás eredményéről írásbeli összegezés összeállítása és megküldése az ajánlattevők részére.
 • Abban az esetben, ha a jogszabály alapján az eredményhirdetés kötelező, úgy a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése.
 • A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény összeállítása és hivatalos lapban megjelentetése, abban az esetben, ha a jogszabály alapján a hirdetmény közzététele kötelező.
 • Amennyiben a közbeszerzéshez kapcsolódóan jogorvoslati eljárást kezdeményez valamely jogosult, az esetleges jogorvoslati eljárások során a megbízási szerződés keretein belül az Ajánlatkérő képviselete az előzetes vitarendezési eljárásban, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban, az állandó szerződésben álló ügyvédi iroda bevonásával.
 • Megbízott feladata a jogorvoslati eljárások eredményeként megismétlendő eljárások lefolytatása is, amennyiben az kizárólag a Megbízottnak felróható mulasztás, vagy tevékenység eredményeként áll elő.
 • Nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés(ek) aláírásra történő előkészítése. A szerződés megkötése a Megbízó feladata.
 • Részvétel felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként a Projektmenedzsment (PIU) szervezetben, a projekt megvalósításának teljes időszakában.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységre a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti felelősségbiztosítással rendelkezünk, melynek káreseményenkénti limitje eléri az 100.000.000 Ft-ot és éves limitje eléri a 200.000.000 Ft-ot.

 • bandar terpercaya
 • mbo99 slot
 • mbo99 situs slot
 • mbo99 slot mpo
 • agen resmi
 • bandar judi
 • slot99
 • akun jp
 • slot mpo
 • akun pro myanmar
 • sba99 slot
 • daftar sba99
 • mpo asia
 • agen mpo qris
 • akun pro platinum
 • paito hk
 • pola gacor
 • sba99 bandar
 • akun pro swiss
 • mpo agen
 • akun pro platinum
 • qris bri
 • slot deposit 1000
 • mbo99
 • slotmpo
 • sba99
 • slot akurat
 • mbo99 slot
 • mbo99 link
 • mbo99 agen
 • situs mbo99
 • mbo99 daftar
 • mbo99 situs
 • mbo99 login
 • mbo99 bet kecil
 • mbo99 resmi
 • mbo99
 • sba99 daftar
 • sba99 login
 • sba99 daftar
 • sba99