Projektmenedzsment

Projektmenedzsment szolgáltatás keretében vállaljuk a pályázatban és a Támogatási Szerződésben rögzített ütemterv szerint a projekt irányítását, lebonyolításának megszervezését, teljes pénzügyi menedzsment szolgáltatás ellátását, kapcsolattartást a Közreműködő szervezetekkel és szerződött vállalkozókkal, valamint a monitoring tevékenységgel kapcsolatos teendőket.

Fő feladataink:

 • projektmenedzsmenti feladatok ellátása a pályázatban foglaltaknak megfelelően, a projekt teljes irányítása, projektmenedzsment feladatok ellátása a Támogatási Szerződésnek megfelelően;
 • általános projektmenedzsment;
 • kapcsolattartás a Támogató intézményrendszerével;
 • a projekt előrehaladásának biztosítása;
 • tevékenységek ellenőrzése;
 • az általános felelősség viselése a PME-ért, a felállításért, működésért és az eredmények eléréséért;
 • a Kedvezményezettel és minden érintett kormányhivatallal (KSZ, IH, stb.) való kapcsolattartás;
 • szerződéskötések koordinálása, szükség esetén a Támogatási Szerződés módosítása és jogszerűségük, célszerűségük véleményezése, amennyiben szükséges, költségvetési átcsoportosítás ügyintézése;
 • a közbeszerzési feladatok és szerződéskötések szakmai támogatása;
 • a Támogatási Szerződésben kötelezően előírt dokumentumok elkészítése benyújtásra kész állapotban a Megbízóval történt egyeztetéseknek megfelelően, valamint az aláíratást követően személyesen vagy postai úton történő benyújtásuk a KSZ (Közreműködő Szervezet) részére;
 • a projekt előkészítésében résztvevő cégek tevékenységének összehangolása, számonkérése, szerződésszerű teljesítéseik ellenőrzése;
 • folyamatos rendelkezésre állás szaktanácsadással írásban és személyesen konzultációs jelleggel;
 • az állandó szerződésben álló ügyvédi iroda bevonásával a jogi szakértői feladatok ellátása, különösen: jogi tanácsadó, jogi szakértő biztosítása, feladatainak ellátása, a projekttel kapcsolatos ügyvédi szolgáltatások ellátása. Jogi képviselet, a projekt jogi vonatkozású feladatainak ellátása, különösen: Támogatási Szerződés jogi értelmezése; a projekt megvalósításában résztvevő szereplők szerződésének véleményezése, javaslatok beépítése a szerződésekbe, közreműködés a megkötésre kerülő megbízások és szerződések kialakításában, a meglévő szerződések véleményezésében. Jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatás, a jogszabályi változások átvezetése a dokumentációkban. A projekt megvalósítás során felmerülő szerződéses, jogi rutin-kérdések, a vállalkozási jellegű szerződéses kérdések, kezelése. A projekt lebonyolítását szolgáló szerződéses rendszer kialakítása, ideértve annak meghatározását, hogy milyen szerződések megkötésére van szükség. Szakvállalkozói szerződések nyomon követése, vitás jogi ügyek tisztázása, jogi szempontból történő véleményezése. Az építőipari vállalkozási szerződés előkészítése, az építési beruházás építési szerződéseivel kapcsolatos jogi tanácsadás.
 • az állandó szerződésben álló ügyvédi iroda bevonásával a FIDIC szerződéses feltételek kidolgozása során minőségbiztosítás; a FIDIC alapú szerződés(ek) elkészítése, FIDIC szerződéses feltételek kidolgozása a FIDIC szerződés megkötésében részvétel. A FIDIC szerződési rendszer alkalmazása, a FIDIC szerződés alapján megkötött, FIDIC szerződéses feltételeken alapuló építési szerződés(ek) megvalósítása során FIDIC jogi tanácsadás, a FIDIC szerződéses feltételeken alapuló építési szerződések nyomon követése, vitás jogi ügyek tisztázása. FIDIC alapú szerződés(ek) irányítása, szakértése, jogi problémák feloldása. FIDIC szerződési feltételek és EU alap keretében elfogadott, egyéb általános szerződési feltételeken alapuló építési szerződés keretében megvalósuló projekt kapcsán végzett jogi tevékenység.
 • az állandó szerződésben álló ügyvédi iroda bevonásával a projekttel kapcsolatos jogvitákban, a projektekkel összefüggő vitarendezés során a Megbízó jogi képviselete peres, peren kívüli, más hatósági ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt.
 • támogatások lehívásában aktív közreműködés, teljes pénzügyi adminisztráció, beleértve a kifizetési kérelmek elkészítését, a vállalkozók által benyújtott számlák és számlamellékletek formai és tartalmi ellenőrzését, az elszámolások egyrészt az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet szabályai, másrészt a Megbízó előírásai szerinti előkészítése;
 • projekt előrehaladási jelentések (PEJ) elkészítése, benyújtása;
 • a keletkező iratok Támogatási Szerződésnek megfelelő dokumentálása összhangban Megbízó iratkezelési és megőrzési szabályzatával;
 • Megbízó képviselete a résztvevőkkel tartott koordinációs megbeszéléseken, a támogatást nyújtó szervezet képviselőivel való egyeztetéseken.
 • személyes konzultáció, telefonon történő rendelkezésre állás, a projekt megvalósításában részt vevő – a Megbízóval szerződéses jogviszonyban álló – személyekkel, szervezetekkel történő, valamint a hatóságokkal, közreműködőkkel való kapcsolattartás.
 • bandar terpercaya
 • mbo99 slot
 • mbo99 situs slot
 • mbo99 slot mpo
 • agen resmi
 • bandar judi
 • slot99
 • akun jp
 • slot mpo
 • akun pro myanmar
 • sba99 slot
 • daftar sba99
 • mpo asia
 • agen mpo qris
 • akun pro platinum
 • paito hk
 • pola gacor
 • sba99 bandar
 • akun pro swiss
 • mpo agen
 • akun pro platinum
 • qris bri
 • slot deposit 1000
 • mbo99
 • slotmpo
 • sba99
 • slot akurat
 • mbo99 slot
 • mbo99 link
 • mbo99 agen
 • situs mbo99
 • mbo99 daftar
 • mbo99 situs
 • mbo99 login
 • mbo99 bet kecil
 • mbo99 resmi
 • mbo99
 • sba99 daftar
 • sba99 login
 • sba99 daftar
 • sba99